Záruční a reklamační podmínky 24music.cz

Internetový obchod 24music.cz poskytuje záruku 36 měsíců na hudební nástroje a ozvučovací techniku. Na příslušenství k hudebním nástrojům a ostatní produkty nadále platí zákonem stanovená záruční lhůta 24 měsíců. Pokud je předmětem objednávky drobný spotřební materiál (např.: trsátka, blány a paličky na bicí, struny, fadery, potenciometry a elektronky), jeho životnost je 90 dní a v rámci záruky se posuzují pouze výrobní a materiálové vady.

Prodloužená záruční doba

Během platnosti prodloužené záruční doby (nad rámec zákonné 24-měsíční lhůty) si autorizované servisní středisko 24music.cz vyhrazuje právo na úpravu záručních podmínek. Lhůta pro bezplatnou opravu produktu se z 30 dnů mění na dobu neurčitou. (lhůta pro bezplatnou opravu podléhá výhradně individuální dohodě mezi servisem a zákazníkem po zohlednění dodací lhůty pro zajištění originálního náhradního dílu). 

Pokud se během platnosti prodloužené záruční doby (nad rámec zákonné 24-měsíční lhůty) vyskytne závada produktu, kterou nelze odstranit, ani z jakéhokoliv důvodu není možné vyměnit produkt za nový, 24music.cz nevrací zákazníkovi plnou kupní cenu, ale poskytne záruční plnění formou výměny za jiný nový produkt v podobné kvalitě a s podobnými parametry.

Nárok na náhradu škody, způsobené prodlouženým reklamačním jednáním si zákazník může uplatnit pouze v případě, že prokazatelně došlo k úmyslnému  zdržování, nebo hrubé nedbalosti ze strany reklamačního strediska. Pokud během platnosti prodloužené 12-měsíční záruční lhůty (po skončení zákonné 24-měsíční záruční lhůty) dojde k výměně zboží za nový kus, nevzniká automaticky nárok na novou 36 - měsíční záruční lhůtu. Nadále plyne původní záruční lhůta. 

Speciální připady

Speciální kategorií se zárukou 24 měsíců jsou činely, které svou materiálovou povahou a způsobem použití podléhají přirozenému opotřebení. Po provedení expertizy autorizovaným servisním střediskem 24music bude bude při posuzování vzata v úvahu nejen míra přirozeného opotřebení materiálu, ale i vyloučení odpovědnosti za vady v důsledku mechanického poškození úderem s intenzitou překračující úroveň mechanické odolnosti materiálu.

Záruční list

Ke každému zakoupenému produktu je přikládána faktura v elektronické podobě (na prodejně pokladniční doklad), který zároveň slouží jako záruční list. Záruční doba začíná plynout dnem vystavení prodejního dokladu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl produkt v záruční opravě. 

Zánik záruky vziká při:

- mechanické poškození zboží kupujícím

- používání zboží v neodpovídajících podmínkách

- neodborné zacházení

- zanedbání péče o zboží

Chyby nebo poškození, které zaviní kupující neodborným zacházením nebo neodbornou montáží, jakož i použitím nevhodného příslušenství nebo změnou originálních částí, jsou ze záruky vyloučeny. Oprávnění na záruku zaniká i v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách (prašné, vlhké prostředí, chemicky agresivní, v silném magnetickém poli, atd..), nebo pokud byl prokazatelně proveden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyňaty vady způsobené živelnou pohromou a nesprávným napájecím napětím. Přirozené opotřebení je ze záruky také vyloučeno.

 

Reklamace

Zákazník na vlastní náklady doručí reklamované zboží spolu s dokladem o koupi a popisem závady na adresu: 24music, Bernolákova 681, 036 01 Martin, Slovensko
Tel. +421 902 277 777